Προαγορά

Cityzen Λιμάνι Βόλος Τελωνείο
Λιμένας Βόλου, Περιοχή Πλατείας Τελωνείου, 38221
Η χρέωση για την υπέρβαση του χρόνου προαγοράς είναι 1€ για κάθε επιπλέον ώρα ή τμήμα αυτής.
2
Προαγορά
3
Τρόπος Πληρωμής
4
Ολοκλήρωση Αγοράς